Hình thức thanh toán

Trong các trường hợp, để đảm bảo việc thanh toán hóa đơn hàng hóa thành công, thì hai bên mua và bán phải nắm vững các hình thức thanh toán sau.

Hướng dẫn thanh toán

1.PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG – TRẢ TIỀN MẶT:

Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt chỉ áp dụng đối với những khu vực chúng tôi hỗ trợ giao nhận miễn phí (tham khảo thêm chính sách giao nhận) hoặc trả tiền mua hàng trực tiếp tại Trung tâm Thương mại điện tử An Hồng Phát.

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC:

Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại văn phòng của chúng tôi.

a. Chuyển tiền/chuyển khoản:

Áp dụng cho khách hàng ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.

b. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt:

  • Trong trường hợp quý khách đặt hàng từ xa thì khi thanh toán, quý khách phải ký vào 2 tờ biên lai bán hàng (1 cho khách hàng, 1 cho công ty). Và trong biên lai phải có đủ chữ ký của: Phòng Kinh Doanh, Bộ Phận Kho, Giám Đốc. Sau đó tiến hành kiểm tra và nhận hàng.